TPO m.s. - kompletná realizácia ochrany pred požiarom

Tel: 0907 717 889

miroslav.sloboda@gmail.comNa rádku 101/3

Rohožnik, Slovakia 906 38IČO: 44 360 355

DIČ: 10 45 76 87 79TOPlist

BOZP

Lucia Písečná

Autorizovaný bezpečnostný technik a požiarny technik, výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP, bezpečnostno technická služba.

LUKA TEAM s.r.o.

lucia.pisecna@gmail.com

Tel. 0903 402025

 

Ponúkam:

  • Zmluvne bezpečnostnotechnickú službu (BTS)
  • Funkciu autorizovaného bezpečnostného technika
  • Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • Posudzovanie rizík (analýza rizík)
  • Audit - vyhodnotenie stavu BOZP
  • Vypracovanie a vedenie kompletnej dokumentácie
  • Ďalej:

poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.