TPO m.s. - kompletná realizácia ochrany pred požiarom

Tel: 0907 717 889

miroslav.sloboda@gmail.comNa rádku 101/3

Rohožnik, Slovakia 906 38IČO: 44 360 355

DIČ: 10 45 76 87 79TOPlist

Revízie

Ing. Pavol Písečný - revízny technik

Revízie, montáž, opravy a rekonštrukcie elektrických zariadení a bleskozvodov

Mobil: 0917 / 376 012, 0903 / 938 095

Mail: elektrorevizie.pisecny@gmail.com

  

 

Ponúkam odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení:

  • elektroinštalácie
  • pevné a prenosné elektrické spotrebiče, elektrické predlžovacie prívody
  • elektrické ručné náradie
  • bleskozvody

 

Vykonávanie revízií vyhradených  elektrických zariadení je v rozsahu:

  • E2 -  technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V, vrátane bleskozvodov
  • A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

 

Elektroinštalačné a elektromontážne práce:

  • montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba elektrického zariadenia
  • svetelné obvody
  • zásuvkové obvody
  • bleskozvody