TPO m.s. - kompletná realizácia ochrany pred požiarom

Tel: 0907 717 889

miroslav.sloboda@gmail.comNa rádku 101/3

Rohožnik, Slovakia 906 38IČO: 44 360 355

DIČ: 10 45 76 87 79TOPlist

špecialista PO

PO – PROJEKT SK s.r.o.

Daniel Baček

Mobil : 0905 223 192

Email: poprojekt@zoznam.sk

             poprojektsk@gmail.com

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Posudzovanie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavby.

Inžinierska činnosť z hľadiska požiarnej ochrany.

 

Predaj, servis, montáž požiarne technických zariadení a ich pravidelné kontroly v lehotách ustanovených legislatívou SR. Maloobchod, Veľkoobchod.

 

  • kontroly a opravy certifikovaných prenosných hasiacich prístrojov,
  • kontroly a opravy certifikovaných pojazdných hasiacich prístrojov,
  • kontroly a opravy vnútorných hadicových zariadení,
  • kontroly a opravy vonkajších požiarnych nadzemných a podzemných hydrantov,
  • kontroly, bežná údržba a opravy požiarnych uzáverov,